විටමින් A ඔබේ දරුවාගේ වර්ධනයට බලපාන්නේ කෙසේද ?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

විටමින් A යනු වැඩෙන දරුවන්ට අත්‍යාවශ්‍යම සංඝටකයකි.
•විටමින් A ඔබේ දරුවාගේ අස්ථි පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමට හා එහි මනා වැඩීමට හේතුවේ.

විටමින් A ඔබගේ දරුවාගේ හිස කෙස්, නිය, සහ සම යන කොටස් වල පැවැත්මට බෙහෙවින් දායක වේ.

විටමින් A ඔබගේ දරුවාගේ සිරුරේ සයිල හා පටක වර්දනයට උපකාරී වේ

Rakeeb Rizwan

Rakeeb Rizwan

Leave a Replay

About Me

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
en_USEnglish